In Nederland wordt al sinds de zeventiger jaren gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Zwaveldioxide, grof stof en benzeen vormden vroeger een probleem. Gelukkig is dat tegenwoordig anders en kun je zelf ook wat doen om de luchtkwaliteit te verbeteren!

Meer informatie
Gerelateerde artikelen