i-psy De Jutters helpt kinderen van 0-22 jaar (en hun ouders/verzorgers) die psychiatrische problemen hebben, of een risico lopen deze te ontwikkelen. i-psy De Jutters richt zich specifiek op die kinderen van wie de (psychische/psychiatrische) problemen (waarschijnlijk) te maken hebben of verband houden met de opgroeisituatie in een gemengde culturele achtergrond. i-psy De Jutters houdt bij het bespreken en behandelen van problemen dus rekening met geloofsovertuigingen, met het feit dat opgroeien in verschillende culturen problemen met zich mee kan brengen en met het gegeven dat juist psychische problemen in elke cultuur op een andere manier worden aangepakt. De (inter)culturele context is altijd onderdeel van de behandeling. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de behandeling.

Meer informatie
Gerelateerde artikelen